Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informuję, że moja strona zbiera dane użytkowników, tylko te które użytkownicy sami udostępnią w formularzu kontaktowym i formularzu newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne i służy wyłącznie nawiązaniu ze mną kontaktu i relacji newslettera.
Zbierane dane to:
1. – nazwa, która może być imieniem, lub imię .
2. – adres email .

Dane są przechowywane na serwerze mojej strony w formie zapisu w systemie binarnym, (przy użyciu zer i jedynek). Ciągi systemu, “zero jedynkowego”, są łączone w bity, potem koagulują w bajty, które zbijają się w kilobajty, aż osiągną mega wartości, które poprzez giga mogą dalej rosnąć. Pragnę jednak zastrzec, że nie przewiduję nawału kontaktu z Państwa strony dlatego wartości “tera” są możliwe lecz mało prawdopodobne.

Zarządcą danych użytkowników mojej strony jestem ja, Wojciech Roskosz, mieszkam w Jelczu-Laskowicach 55-220, przy ulicy Cichej 8. 

Użytkownik może zażądać usunięcia danych, przechowywanych przez mój serwis. Wolę usunięcia danych można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres wr@wojciechroskosz.com .
Żądanie usunięcia danych może nastąpić również tradycyjnymi metodami poprzez wysłanie  pocztowego listu, listu poleconego, kartki pocztowej, telegramu, itp. a także wystarczy przekaz werbalny np. podczas mijania się na ulicy. Można też pozawerbalnie, na przykład poprzez wyprężenie środkowego palca dłoni, przy czym pozostałe palce powinny być zaciśnięte w pięść. Palec  środkowy powinien być skierowany ku górze, a pięść skierowana w moją stronę.

Muszę zaznaczyć, że przekazanie żądania rezygnacji z przechowywania przeze mnie Państwa, (przypominam, że dobrowolnie przekazanych mi), danych tradycyjnymi sposobami może powodować utrudnienia.  Komplikacje może powodować “wejście”, przez Państwa, w sferę przepisów prawnych, zasad RODO, polityki prywatności, czy plików cookies obowiązujących na poczcie polskiej, czy innym podmiocie wybranym do przekazania mi rezygnacji.
Mnie bardzo ułatwi życie przesłanie ewentualnej rezygnacji bez adresu zwrotnego, czy innych danych wrażliwych w myśl art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO 

Podczas rezygnacji, z przechowywania przeze mnie Państwa danych, proszę umieszczać tylko te dane, które podawaliście Państwo podczas rejestracji. 

Zastrzegam sobie prawo do autorytarnego usunięcia danych wybranych użytkowników bez podania przyczyny. 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.